واتر پروف مایع بتن      

Concrete Liquid Waterproof (petro proof)
افزودنی مایع با خاصیت روانی و کاهش نفوذپذیری با خاصیت آب بند کنندگی
ماده افزودنی واتر پروف مایع بتن ، مخلوطی فرموله شده از روانسازها ، رزین های ضد آب و ترکیبات هیدروفوبیک می باشد که برای آب بنـد نمودن و نفوذ نا پذیر ساختن انواع بتن ، ملات های بنایی و دوغاب کاری مناسب میباشد . واتر پروف مایع بتن پس از افزوده شدن به بتن، به لحاظ دارا بودن مواد روانساز بتن در فرمولاسیون خود ، به سرعت درآب پخش میشود و بصورت یک عامل قوی پخش کننده ذرات عمل کرده و سبب میشود که ذرات سیمان که تمایل به کلوخه شدن دارند، پخش شوند و سطح آزاد وسیعتری بدست آورند. بدین ترتیب آب موجود در مخلوط به نحو مؤثرتری عمل کرده و عمل هیدراسیون با آب کمتر و به نحو مؤثرتری صورت پذیرد. این امر سبب می شود میزان آب مصرفی تا بیش از 10% کاهش یافته و در نتیجه بتن با دانسیته بیشتر و نفوذ پذیری کمتر حاصل گردد. علاوه بر این، روان شدن بتن به کمک ماده افزودنی واتر پروف مایع بتن ، به دلیل پخش مناسب ذرات در مخلوط بتنی ، فضای خالی بین سنگدانه ها را پر نموده و مخلوطی یکپارچه و همگن تشکیل می دهد . علاوه بر قدرت روان کنندگی به سبب وجود مواد ضد آب در ساختار این ماده ، چسبندگی و تراکم ذرات نیز افزایش یافته و نفوذپذیری کاهش می یابد .
 
کاربردها واتر پروف مایع بتن :    
  • اجرای بتن نفوذ نا پذیر جهت ساخت پل ها و تونل ها
  • مناسب برای کاهش نفوذپذیری استخر ، مخازن ، تصفیه خانه و سد
  • مناسب برای اجرای بتن مسلح به دلیل عدم وجود کلر در ساختار آن
  • مناسب جهت اجرای دیواره های ساحلی
  • مناسب برای بتن ریزی در شوره زارها و مناطق حاوی یون های کلر و سولفات ها
  • آب بند نمودن بتن و مخلوط های ماسه سیمانی
  • پوشش مناسب جهت سطوح شیبدار و باران گیر
  • مناسب برای ساخت بتن در مجاورت دریا
  • مناسب برای تولید و ساخت قطعات پیش ساخته بتنی
  • مناسب برای اجرای فونداسیون در مناطق مرطوب
 
میزان مصرف:    
میزان مصرف دقیق واتر پروف مایع بتن، با آزمایشات دقیق کارگاهی و با توجه به مصالح مصرفی در طرح اختلاط مشخص می شود. اما بطور معمول ، میزان مصرف واتر پروف مایع بتن ، برای آب بند نمودن بتن های حجیم در بازده 1.5 الی2.5درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.
 
روش مصرف :   
مقدار واتر پروف مایع بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط، به تدریج اضافه شود. .
این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود و پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.
واتر پروف مایع بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.
از اضافه کردن این محصول به سیمان خشک خودداری فرمایید .
 
جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی :
ویژگی
عنوان
مایع
حالت
سفید مایل به قهوه ای
رنگ
وزن مخصوص
1/02 gr/cm3
یون کلر
ندارد
PH
7/5 ± .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بسته بندی:
این محصول قابل ارایه در بسته بندی های زیر میباشد
بشکه 220 لیتری 
 مخزن 1000 لیتری 
گالن 20 لیتری
 
نگهداری :
یکسال در بسته بندی اولیه، دور از سرما و یخبندان، دور از تابش نورخورشید و در دمای 10 تا 30 درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد.

 

petro apadana